Wetenschap


Als wetenschap faalt


Wie geloof je als patiënt met klachten? Degenen die de implantaten produceren, degenen die ze plaatsen, die ze verkopen, of geloof je de wetenschappers zonder financiële belangen? Stichting SVS werd opgericht in 1992. Inmiddels hebben ruim 8000 vrouwen met klachten door siliconen zich aangemeld. Sinds begin jaren '90 heeft de Stichting allerlei pogingen ondernomen om overheid, plastisch chirurgen, artsen en zelfs de Europese Commissie te overtuigen dat vrouwen klachten krijgen en ernstig ziek worden door siliconen implantaten. Wij worden niet gehoord. Onze klachten worden niet erkend. Meer over: Als wetenschap faalt 

De keerzijde van de wetenschap borstimplantaten

Dit document van 308 pagina's  toont 828 wetenschappelijke onderzoeken van andere specialismen dan plastisch chirurgie, waar vrouwen uiteindelijk terechtkwamen met hun klachten. Nederlandse onderzoeken, ruziënde wetenschappers,  conflict of interest en smeekbedes van artsen zonder belangen voor een erkenning van zieke vrouwen 

Onderzoeken over implantaten: lekken, scheuren, migratie, explantatie enz.

Gelbleed/lekken/zweten PDF >>

Scheuren PDF >>   

Verplaatsen/migratie PDF >>

Gelbleed: Siliconen in hersenen en ruggenmerg >>

Explantatie >>

Infecties (zie hierboven document met 828 onderzoeken)

Kapselvorming >>  

Mammografie >>

MRI en echo >>

Schimmel en toxines >>

Hormoonverstoring >> 

Monobloc hydrogel implantaten/CMC >> 

Getextureerde implantaten >>

Zoutwater implantaten >> 

Polyurethaan implantaten >>   

Overige implantaten: Bekkenbodem, hand, hersenen, kin, penis, testikel, vloeibare siliconeninjecties >>

Onderzoeken over ziekten; 828 onderzoeken & onderzoeken per ziekte

PDF van 828 onderzoeken door veel verschillende specialismen >> 

Onderzoeken over ziekten in PDF >> 


Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL) >>

Antifosfolipidensyndroom (APS)  >>

Astma >>

ASIA (auto-immuunreactie door siliconen) >>

Auto-immuunziekten >>

Atypische borstpijn  >>

Bindweefselaandoeningen  >>

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) >>

Fibromyalgie  >>

Hartaandoeningen 

Huidaandoeningen >>

Human Adjuvant Disease  >>

Kanker  >>

Longaandoeningen >>

Lupus  (SLE) >>

Lymfadenopathie >>

ME/CVS/Chronisch Vermoeidheidssyndroom >>

Multiple Sclerose (MS) >>

Neurologische ziekten >>

Nierziekten >>

Niet specifieke auto-immuunziekten >>

Osteomyelitis >>

Reuma  >>    

Sarcoïdose  >>

Schildklier  >>

Sclerodermie >>

Siliconosis >>

Syndroom van Sjögren >>

Systemische Lupus Erythematodes (SLE) >>

Systemische Sclerose (SS) >>

Vaatontsteking  >>

Ziekte van Mondor >>

Ziekte van Still >>

Onderzoekers - wetenschappers 

Prof. Dr. J.W. Cohen Tervaert - immunoloog >>

Prof. Dr. K.D.P.W.B. Nanayakkara - internist >>

Dr. R. Kappel - plastisch chirurg  >>

Dhr. H. Dijkman - onderzoeker >>

Prof. Dr. S Maharaj (prof. chemie) >>

RIVM >>

Dr. D. Bijl - epidemioloog, die de tekortkomingen van onderzoeken beoordeelde >> 

Dr. C. Heneghan - epidemioloog (evidence based medicine)  2021 >>  

Public Citizin (non-profit consumentenorganisatie) >> 

Mintsje de Boer - plastisch chirurg (proefschrift ALCL) 2021 >> 

Marike Maijers (proefschrift) 2014  >>

De Amerikaanse FDA >>

Onderzoekers uit het verleden. Beslissingen van nu worden gebaseerd op hun (oude) onderzoeken. >>

Onderzoekers met banden met de industrie zijn onbetrouwbaar  >>

Ca. 53.000 onderzoeken te vinden op Google Scholar en  Pubmed.  Onze selectie >>


Welke artsen

Er zijn helaas niet veel artsen die op de hoogte zijn van de lichamelijke gevolgen van siliconen implantaten.

Om te voorkomen dat je een lange weg moet bewandelen langs allerlei specialisten, noemen wij hier enkele mogelijkheden.


Internist 

Er is een team van artsen in het Amsterdam UMC die zich al een poos bezighoudt met klachten door implantaten. De poli wordt siliconenpoli genoemd. 

Prof Dr. K.D.P.W.B. (Prabath) Nanayakkara is het hoofd van de poli. Hij doet onderzoek naar de gevolgen van implantaten.

Je kunt ook naar Drs. D.G. ( Djoeke) Beekman, internist in het ACIBADEM International Medical Center 


Immunoloog

Bij zeer ernstige klachten werden patiënten voorheen behandeld door Prof. J.W. (Jan Willem) Cohen Tervaert. 

Omdat hij helaas niet meer in Nederland werkzaam is, wordt vrouwen met met een auto-immuunziekte of immuundeficiëntie geadviseerd om naar een immunoloog in een universitair medisch centrum te gaan.

Neem dan dit onderzoeksprotocol van Prof. Dr. Cohen Tervaert en Prof. Dr. Nanayakkara mee. 


Plastisch chirurgen

Op het forum staan de ervaringen van vrouwen met plastisch chirurgen 

Er zijn helaas niet veel plastisch chirurgen die de klachten herkennen/erkennen en op een juiste manier voorlichten. Enkele namen van plastisch chirurgen die de klachten wel erkennen, zoals:


Dr. R.M. (Rita) Kappel

Drs. D.K.G. (Thea) van Loenen

Dr. L. (Linda) Visser

Dr. F.B. (Frank) Niessen

Meer

Onderzoeken door het Meldpunt

Literature review from a patients perspective (828 onderzoeken) Zie hierboven.

Als wetenschap faalt. Zie hierboven.

Onderzoek SVS naar chemische samenstelling siliconen >>

Klachten uit 1208 vragenlijsten  >>

Auto-immuunziekten >>

Bezochte specialisten >>

Cijfers >>

Wat werd in het lichaam gevonden? Chemische stoffen

Chemische stoffen (website SVS) >>

2,6-Cis Diphenylhexamethylcyclotetrasiloxane >>

D4 octamethylcyclotetrasiloxaan >>

D5 decamethylcyclopentasiloxaan >>

DEHP >>

Methyleen blauw >>

PCB's komen vrij >>

Platina >> en de gezondheidseffecten ervan >>

Siloxanen >>

Vinyl Chloride >>

Volatile Organic Compound >> 

Zware metalen >>

Overig: Gevolgen voor kinderen. Vitamine D tekort

Gevolgen voor kinderen >>

Vitamine D tekort >> 

Literature review from a patients perspective-an update.pdf

Stichting SVS heeft samen met het Meldpunt literatuuronderzoek gedaan en vonden vele studies die onze stelling "implantaten zijn niet veilig" bevestigden. Wij zijn geschrokken van wat wij vonden. Hierboven het document van 411 pagina's: 'Breast implants safe?' >>