Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden stichting SVS - Meldpunt Klachten Siliconen

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Stichting SVS - Meldpunt Klachten Siliconen, zoals deze beschikbaar is gesteld door Meldpunt Klachten Siliconen. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

De gebruikersvoorwaarden van het forum lees je hier >> 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meldpunt Klachten Siliconen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Meldpunt Klachten Siliconen.

Exoneratiebeding

Meldpunt Klachten Siliconen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Stichting SVS - Meldpunt Klachten Siliconen onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Meldpunt Klachten Siliconen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Meldpunt Klachten Siliconen heeft vanaf 1992 ervaring verzameld van duizenden vrouwen met klachten en veel wetenschappelijke literatuur bestudeerd. Hieruit zijn adviezen gevloeid, die op de website gedeeld worden. Omdat er nog geen reguliere medische behandelingen voorhanden zijn, zijn we genoodzaakt om voor vrouwen methoden te zoeken om zich beter te gaan voelen. Meldpunt Klachten Siliconen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de adviezen op de website. Meldpunt Klachten Siliconen is eveneens niet aansprakelijk voor de werking of reacties als gevolg van inname van vitaminen/supplementen en/of behandelingen. 

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van Stichting SVS - Meldpunt Klachten Siliconen op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl