Chronisch vermoeidheidssyndroom CVS / ME

Chronisch vermoeidheidssyndroom en siliconen

Mensen die blootstaan aan acute stress (psychische, chemische of andere oorzaak) reageren met de productie van stoffen die vechten of vluchten mogelijk maken.

Het bloed trekt van de huid naar de spieren, het hart gaat sneller kloppen en men is klaar voor de actie. Mensen die blootstaan aan subtiele chronische stress (vele oorzaken) reageren anders.

Er ontstaat een chronische belasting, die niet direct merkbaar hoeft te zijn. Pas als de belasting de belastbaarheid overschrijdt ontstaan symptomen.

Dit kan ontstaan als meerdere, verschillende vormen van stress (b.v. siliconen en een virusinfectie of tevens een psychische belasting, of een lichte vorm van auto-immuunziekte) tegelijk bestaan. Of als een van de oorzaken een ernstige belasting gaan veroorzaken ( lekkage prothese, kanker, reuma, etc. )

Langzaam maar zeker ontstaat dan het veel beschreven 'chronisch vermoeidheidssyndroom'. De symptomen zijn bekend:

  • gebrek aan energie

  • geheugenverlies

  • spier- en gewrichtspijn

  • eventueel haaruitval

  • ontstekingen, etc.

De oorzaak is niet zeker, maar waarschijnlijk is een sterke belasting van het immuunsysteem daarbij van betekenis. Wij zien het optreden bij virusinfecties, reuma, kanker, multipele sclerose, AIDS, bij siliconen prothesen en vele ander oorzaken.

Wij denken dat een stoornis in de productie van energie een belangrijke rol speelt bij deze klachten en wij zoeken naar een verklaring in het energie-productiesysteem van de cellen.

Wat is nu het verband tussen siliconen, de bekende klachten en het immuunsysteem? Er is een artikel in de Lancet (een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift) gepubliceerd waarin zij aantoonden dat vrouwen met siliconenprothesen vaker antilichamen hebben tegen polymeren zoals siliconen. Als zij meer antilichamen vonden, dan vonden zij de vrouw ook zieker.

Filmpjes YouTube

Veel filmpjes over CVS / ME op Youtube: >>

Wetenschappelijke onderzoeken

The Prevalence of Self-Reported Health Complaints and Health-Related Quality of Life in Women With Breast Implants. 2021 >>

Complex syndromes of chronic pain, fatigue and cognitive impairment linked to autoimmune dysautonomia and small fiber neuropathy. 2020 >>

Silicone breast implants and depression, fibromyalgia and chronic fatigue syndrome in a rheumatology clinic population. 2019 >>

The common immunogenic etiology of chronic fatigue syndrome: from infections to vaccines via adjuvants to the ASIA syndrome. 2011 >>

Infection, vaccination, and autoantibodies in chronic fatigue syndrome, cause or coincidence? 2009 >>

Chronic fatigue syndrome with autoantibodies--the result of an augmented adjuvant effect of hepatitis-B vaccine and silicone implant. 2008 >>

Rupture of silicone gel breast implants and symptoms of pain and fatigue. Onderzoek bij 500 Nederlandse vrouwen. 2003 >>

A clinical and laboratory profile of symptomatic women with silicone breast implants. 1994 >>