Privacyverklaring besloten

 facebookgroep 

Privacyverklaring voor de besloten Facebookgroep:

Lotgenoten Breast Implant Illness-ASIA || SVS - Meldpunt Klachten Siliconen >> 


Deze groep wordt beheerd door vrijwilligers van SVS-Meldpunt Klachten Siliconen.


In deze groep kun je in beslotenheid ervaringen uitwisselen, vragen stellen en je hart luchten. Je bent bij ons van harte welkom als je klachten hebt die misschien te wijten zijn aan jouw borstimplantaten of als je je wilt oriënteren op de mogelijkheden bij een reconstructie door borstkanker of BRCA1 en BRCA2 genmutatie. 


Wanneer je de besloten groep bezoekt, worden er persoonsgegevens van je verwerkt. In deze privacyverklaring vertellen we je om welke persoonsgegevens het gaat, wie verantwoordelijk zijn voor deze verwerking en van welke rechten je gebruik kunt maken.


Verwerkingsverantwoordelijken   

Gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op deze groep zijn:


- Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland 


- Stichting SVS (Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen borstimplantaten) Kvk: 41246460


Meldpunt Klachten Siliconen is een onderdeel van Stichting SVS, daarom gebruiken wij de naam SVS - Meldpunt Klachten Siliconen.Facebook verwerkt persoonsgegevens van je wanneer je deelneemt aan deze besloten groep. Welke persoonsgegevens door Facebook worden verwerkt, kun je vinden in het privacy beleid van Facebook. Hier staat ook hoe je contact kunt opnemen met Facebook bij vragen over gegevensbescherming. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Facebook.

Doel van de groep

Deze groep is een digitale ontmoetingsplek opgericht voor het verstrekken van informatie en delen van ervaringen met betrekking tot klachten door siliconen borstimplantaten en verschillende methoden voor borstreconstructie met eigen weefsel of doormiddel van lipofilling.

Gevraagde informatie

Registratie via Facebook is verplicht om lid te worden en toegang te krijgen tot de besloten groep. We streven naar een veilige omgeving voor alle leden. Daarvoor stellen we je enkele vragen om deel te kunnen nemen aan de groep. 


Om deel te nemen aan de besloten groep hoef je geen andere persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Je bepaalt zelf hoeveel en welke gegevens je deelt in de berichten en reacties die je plaatst in de groep.

 

SVS - Meldpunt Klachten Siliconen gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het beheren van de besloten groep en om met je te kunnen communiceren via Facebook.


We willen graag van je weten of je al eerder contact met ons hebt gehad (via de mail of het forum), zodat wij zicht hebben op het aantal vrouwen dat klachten ontwikkelt door siliconen borstimplantaten. 


Daarnaast vragen wij jou of je akkoord gaat met de groepsregels. Zonder dit akkoord kun je geen lid worden van deze groep en wijzen wij jouw lidmaatschapsverzoek af. 

 

Voor SVS - Meldpunt Klachten Siliconen is het van belang om te weten wat er leeft binnen de groep en tegen welke problemen de leden aanlopen in hun weg naar erkenning en behandeling van klachten. Deze signalen uit de groep koppelen wij terug naar verschillende instanties zoals het IGJ, het RIVM, de NVPC, de politiek, de Europese Commissie en meer.


Daarnaast verzamelen wij cijfers in deze groep die we kunnen gebruiken om onze stellingen kracht bij te zetten. We verzamelen deze cijfers door middel van polls. Deelname aan deze polls gebeurt anoniem. Het antwoord dat je geeft is niet te herleiden naar jouw profiel. Die cijfers kunnen we delen met de overheid en wetenschappers. 

Voorwaarden voor deelname aan de groep

Deze groep is alleen bedoeld voor vrouwen. Mannen worden niet toegelaten. Indien jouw account op privé is ingesteld, wij geen informatie kunnen inzien, er geen foto's zichtbaar zijn en wij niet direct met 100% zekerheid kunnen vaststellen dat jij een vrouw bent, kunnen wij jou helaas niet zondermeer tot de groep toelaten. Stuur dan een e-mail naar info@meldpuntklachtensiliconen.com en stel je even voor, zodat wij je kunnen toevoegen. Een account kun je ook eerst op openbaar zetten voordat je je aan gaat melden. Na toelating tot de groep kun je weer op Privé.


Door ons te e-mailen ga je akkoord met de privacy voorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailcontact. 


De minimumleeftijd voor deelname aan deze groep is gesteld op 18 jaar.

Groepsregels

Op de startpagina van de groep vind je de groepsregels. Om lid te kunnen worden van deze groep dien je akkoord te gaan met deze groepsregels. We zien erop toe dat leden zich aan deze regels houden. Indien nodig spreken beheerders leden hierop aan. Bijvoorbeeld door een reactie in het bericht zelf te plaatsen of berichten te verwijderen. Je riskeert uitsluiting van de groep als je je niet aan de groepsregels houdt. 

Identificeerbare informatie

Berichten met daarin identificeerbare informatie over derden zijn niet toegestaan. Een uitzondering hierop zijn de ervaringen die vrouwen plaatsen en delen over plastisch chirurgen of andere zorgverleners. Het is belangrijk dat vrouwen kunnen kiezen naar welke arts of zorgverlener ze gaan door ervaringen van elkaar te lezen. Ook is het plaatsen van namen en contactgegevens van artsen of andere zorgverleners toegestaan. Dit heeft enkel een informatief karakter. Gegevens uit de persoonlijke leefsfeer van artsen of zorgverleners worden niet geplaatst, gebeurt dit wel, dan worden ze verwijderd. De schrijver van het bericht riskeert door plaatsing uitsluiting van de groep.


Hoewel de Facebookgroep besloten is, raden we je aan om goed na te denken voordat je identificeerbare informatie over jezelf op Facebook publiceert.

Beveiliging en geheimhouding

Facebook verzorgt de beveiliging van de Facebookgroep. Zie hiervoor het privacy beleid van Facebook.


Onze beheerders zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Houd er wel rekening mee dat alle leden van de Facebookgroep je bijdragen kunnen zien. Hier hebben wij verder geen invloed op.

Privéberichten

Leden hebben de mogelijkheid om elkaar privéberichten te versturen. De inhoud hiervan wordt niet gelezen door beheerders of derden. De beheerders zijn niet verantwoordelijk voor wat de leden elkaar via privéberichten versturen.

E-mailcontact met SVS - Meldpunt Klachten Siliconen

Leden van de groep en gebruikers van het Internet kunnen ons via de e-mail benaderen. Alle e-mailberichten komen binnen op een goed beveiligde server. Verzenders zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze naar ons e-mailadres info@meldpuntklachtensiliconen.com sturen.


Sommige ontvangen berichten worden door ons gearchiveerd, omdat deze berichten (medische) informatie kunnen bevatten die noodzakelijk zijn om de verzender van dienst te kunnen zijn. Verder kan er (medische) informatie in staan die voor de doelstellingen van onze organisatie van belang is. 


Wij houden een administratie bij waarin medische gegevens worden opgeslagen met als doel te kunnen dienen voor wetenschappelijk onderzoek. Omdat het bij wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is dat persoonsgegevens bekend zijn om de gegevens te kunnen controleren, worden ook namen, e-mailadressen en indien aanwezig telefoonnummer en adres gecodeerd en veilig bewaard.

De gegevens worden voor onderzoek bewaard zolang het nodig is, om aan te kunnen tonen hoeveel vrouwen verschillende klachten hebben, veroorzaakt door de verschillende implantaten.


E-mailberichten en de (medische) informatie in deze e-mail berichten, die door SVS - Meldpunt Klachten Siliconen worden ontvangen, zullen nooit naar derden worden doorgestuurd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verzender van deze e-mailberichten. 


Door ons via de e-mail te benaderen, ga je automatisch akkoord met onze privacy voorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailcontact. 

Rechten leden

Leden kunnen te allen tijde hun lidmaatschap voor deze groep zelf intrekken. Berichten die leden hadden geplaatst, blijven na beëindiging van het lidmaatschap, zichtbaar. Dit geldt ook voor de naam in hun profiel. Vertrekkende leden zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van berichten als ze niet langer lid van de groep willen zijn. 


Het team van SVS - Meldpunt Klachten Siliconen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de AVG.

Privacy Vragen

Voor vragen over deze Privacyverklaring kun je contact opnemen via e-mail: info@meldpuntklachtensiliconen.com 

Door ons via de e-mail te benaderen, ga je akkoord met onze privacy voorwaarden die van toepassing zijn op het e-mailcontact.

Cookies

Facebook plaatst cookies op het apparaat waarmee je de besloten groep bezoekt. Facebook ontvangt, bewaart en verwerkt de informatie uit deze cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies door Facebook kun je vinden in hun cookiebeleid.

Links naar websites van andere partijen

Op de groep worden soms hyperlinks naar websites van derden geplaatst. SVS - Meldpunt Klachten Siliconen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy statement van websites waarnaar wordt verwezen.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 


Foto’s en (medische) informatie die wij via e-mail ontvangen, blijven op onze beveiligde server en geanonimiseerd in de database bewaard zolang de verzender van deze e-mailberichten geen verzoek heeft ingediend om deze te laten verwijderen.

Via de e-mail kun je een verzoek indienen om je gegevens in te zien of te laten verwijderen. Je hebt daarbij de keuze of alleen jouw persoonsgegevens verwijderd moeten worden of daarbij ook de medische gegevens die gecodeerd zijn opgeslagen.

Disclaimer

Wij hebben de informatie op onze website, het forum en deze besloten Facebookpagina met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgenomen.


SVS - Meldpunt Klachten Siliconen heeft vanaf 1992 ervaringen verzameld van duizenden vrouwen met klachten en veel wetenschappelijke literatuur bestudeerd. Hieruit zijn adviezen voortgevloeid, die op de website, het forum en de besloten Facebookgroep gedeeld worden. Omdat er nog geen reguliere medische behandelingen voorhanden zijn, zijn we genoodzaakt om voor vrouwen methoden te zoeken om zich beter te gaan voelen. SVS - Meldpunt Klachten Siliconen en/of haar medewerkers, aanvaardt/aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de adviezen op de website, het forum en de besloten Facebookgroep.


Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

SVS - Meldpunt Klachten Siliconen en/of haar medewerkers, is/zijn eveneens niet aansprakelijk voor de werking of reacties als gevolg van inname van vitaminen/supplementen en/of behandelingen.

SVS - Meldpunt Klachten Siliconen, noch haar medewerkers, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor (directe) of indirect(e) verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken van onze website, het forum en de besloten Facebookgroep.


De beheerders van deze besloten Facebookgroep, noch haar leden, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor (directe) of indirect(e) verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken van de Facebookgroep of e-mailcontact met SVS - Meldpunt Klachten Siliconen.

SVS - Meldpunt Klachten Siliconen behoudt zich het recht voor de informatie op de website en de daaraan gekoppelde websites en sociale media kanalen zonder vooraankondiging en op ieder moment te wijzigen en/of in te trekken.

Website

Meer informatie over onze organisatie is te vinden op onze websites:


https://www.meldpuntklachtensiliconen.com 

https://www.stichtingsvs.nl