Disclaimer en privacybeleid

Privacy Statement Meldpunt Klachten Siliconen (mei 2018)

Meldpunt Klachten Siliconen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. >> Wij vinden je privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

De privacyregels van het forum lees je hier >> 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de verstrekte persoonlijke informatie en medische gegevens verkregen via de email, vragenlijsten of forum van Meldpunt Klachten Siliconen.

Gegevensverwerking

Wij houden een administratie bij waarin medische gegevens worden opgeslagen met als doel te kunnen dienen voor wetenschappelijk onderzoek. Omdat het bij wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is dat persoonsgegevens bekend zijn om de gegevens te kunnen controleren, worden ook namen, e-mailadressen en indien aanwezig telefoonnummer en adres gecodeerd en veilig bewaard.

De gegevens worden voor onderzoek bewaard zolang het nodig is, om aan te kunnen tonen hoeveel vrouwen verschillende klachten hebben, veroorzaakt door de verschillende implantaten.

Gegevens e-mail

We bewaren je e-mails die aan ons gericht zijn vanwege privacy gevoeligheid in een beveiligd e-mailadres / SSI. Gegevens uit de e-mails worden verwerkt in de database ten behoeve van onderzoek. Deze database wordt gecodeerd en geanonimiseerd. Op een veilige plaats worden de codes met de persoonsgegevens bewaard.

Geen nieuwsbrieven

In verband de privacywetgeving hebben we besloten geen nieuwsbrieven meer te versturen. Berichten die grote nieuwswaarde hebben, zullen wij op onze nieuwspagina plaatsen en op Facebook vermelden.

Ervaringsverhalen en media

Ervaringsverhalen op onze website worden altijd anoniem geplaatst, tenzij je uitdrukkelijk aangeeft dat je naam eronder mag staan, zoals bij krantenartikelen en tv uitzendingen.

Forum

Op het forum wordt alleen gebruik gemaakt van je nickname. Je persoonsgegevens zijn bekend bij de organisatie. Privacyverklaring van het forum >>   Gebruikersvoorwaarden van het forum >>

Gegevens laten verwijderen

Via een email aan: info@meldpuntklachtensiliconen.com kun je een verzoek indienen om je gegevens te laten verwijderen. Je hebt daarbij de keuze of alleen jouw persoonsgegevens verwijderd moeten worden of daarbij ook de medische gegevens die gecodeerd zijn opgeslagen.

Beveiliging

Meldpunt Klachten Siliconen heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Als wij vermoeden dat onterecht gegevens op een verkeerde plaats terecht komen, dan melden we dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eigenaar

Eigenaar van deze website is Stichting SVS - Steunpunt voor Vrouwen met Siliconen implantaties.

KvK 41246460.

Het Meldpunt Klachten Siliconen is onderdeel van Stichting SVS.  Daarom heet de website: SVS - Meldpunt Klachten Siliconen.

Doel

Informatie verstrekken over siliconen borstimplantaten en ander siliconen materiaal. Informatie wordt zoveel mogelijk onderbouwd met links van officiële websites, zoals Pubmed voor wetenschappelijke onderzoeken, kranten, artsen verenigingen, rijksoverheid, FDA enz.

Links naar andere websites

Op onze website staan hyperlinks naar andere websites. SVS-MKS is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy statement van de website waarnaar verwezen wordt. 

Vragenlijst

Tot en met 31-12-2016 werden 1675 vragenlijsten verzameld, die anoniem voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Hiermee hopen wij te bereiken dat medische oplossingen gevonden worden voor deze ingewikkelde aandoeningen. 

Ook worden de vragenlijsten anoniem gebruikt voor politieke en gerechtelijke doeleinden,  zodat met cijfers aangetoond kan worden hoeveel procent van de vrouwen bepaalde klachten vertonen. Hiermee hopen wij te bereiken dat de overeenkomstige klachten serieus worden genomen en onderzoek zal plaatsvinden naar de keuring en toezicht op deze medische hulpmiddelen, evenals de mogelijkheid om schadeclaims te eisen.

Disclaimer

Het team van Meldpunt Klachten Siliconen heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgenomen. 

Meldpunt Klachten Siliconen heeft vanaf 1992 ervaringen verzameld van duizenden vrouwen met klachten en veel wetenschappelijke literatuur bestudeerd. Hieruit zijn adviezen voortgevloeid, die op de website gedeeld worden. Omdat er nog geen reguliere medische behandelingen voorhanden zijn, zijn we genoodzaakt om voor vrouwen methoden te zoeken om zich beter te gaan voelen. Meldpunt Klachten Siliconen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de adviezen op de website.

Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

Meldpunt Klachten Siliconen is eveneens niet aansprakelijk voor de werking of reacties als gevolg van inname van vitaminen/supplementen en/of behandelingen.

Het Meldpunt Klachten Siliconen, noch zijn medewerkers, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor (directe) of indirect(e) verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken van deze site, de aan deze site gekoppelde sites, de site van SVS en het forum.

De beheerders en moderators van dit forum, noch haar leden, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor (directe) of indirect(e) verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken van dit forum of mailcontact met de beheerders. 

Het Meldpunt Klachten Siliconen behoudt zich het recht voor de informatie op deze site zonder vooraankondiging en op ieder moment te wijzigen en/of in te trekken.