Neurologische ziekten

Welke neurologische problemen?

Uit onze vragenlijsten is gebleken dat heel veel vrouwen neurologische problemen hebben gekregen na hun borstimplantaten;

 • loopstoornis

 • neurologische uitvalverschijnselen

 • zenuwpijn / neuropathie / dunnevezelneuropathie (DVN) (32% van de ingevulde vragenlijsten)

 • ALS

 • MS

 • TIA / CVA

Polyneuropathie, Mutiple Sclerose (MS), ALS, Myasthenia Gravis

Voor deze aandoeningen werd door siliconen fabrikant Dow Corning schadeclaims uitgekeerd.

Hiermee werd erkend dat er een relatie bestaat tussen siliconen en neurologische klachten. >> vanaf blz 87 >>

Types van zenuwziekten:

1) Polyneuropathieën.

 • Verlies van gevoel voor speldenprikken, trillingen, aanrakingen of positie,

 • Spierzwakte

 • Tintelende en/of brandende pijn in handen en voeten

 • Tekenen van dysesthesie (verandering in gevoelswaarneming)

 • Verlies van peesreflexen

Met daarbij een of meer van de volgende laboratoriumbevindingen:

 • Abnormale niveaus van anti-mag- of anti-sulfatide- of anti-GM1-antistoffen.

 • Abnormale surale zenuwbiopsie

 • Abnormale EMG- of prikkelgeleidingstest

2) Multiple sclerose-achtig syndroom

 • Zwakte in de pyramidale distributie

 • Optische neuritis (aangetaste oogzenuw)

 • Verhoogde diepe peesreflexen

 • Afwezigheid van oppervlakkige abdominale reflexen

 • Ataxie of dysdiadochokinesie

 • Neurologisch geïnduceerde bevindingen.

 • Inter- nucleaire oftalmoplegie

 • Blaas- of spraakproblemen door ziekte van het centrale zenuwstelsel.

Plus een van de volgende kenmerken:

 • Abnormale MRI van de hersenen met toegenomen signaalafwijkingen die demyelinerende letsels suggereren.

 • Uitgestelde visuele opgewekte reacties of abnormale opgewekte potentialen.

 • Abnormale CSF (ruggenprik) met oligoclonale banden (abnormale antilichamen in ruggenmergvocht)

3) ALS-achtig syndroom

Amyotrofische Laterale Sclerose of ALS is een tamelijk zeldzame neurologische ziekte waarbij de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg afsterven waardoor progressief krachtverlies en verlamming ontstaat, die in relatief korte tijd tot de dood van de patiënt door verlamming van de ademhalingsspieren leidt.

Ziekte van de bovenste motorische cellen en wijdverbreide ziekte van de onderste motorische cellen en/ of verwikkelingen aan het verlengde merg, plus een of meer van de volgende kenmerken:

 • Neurologische autoantistoffen zoals anti-mag, anti-sulfatide, anti-GM1

 • Abnormale surale (kuit) zenuwbiopsie

 • Chronische spierontsteking of zenuwbiopsie.

 • Abnormale EMG

4) Ziekte van de neuromusculaire junctie.

 • Myasthenia Gravis of Myasthenia Gravis-achtig syndroom (ernstige spierzwakte met gedeeltelijke verlammingen)

 • Abnormale EMG met typische vermindering bij repetitieve stimulatietests en/of verhoogde antistoffen van de acetylcholinereceptor (geen prikkeloverdracht naar de spier)

Platina als oorzaak?

Wetenschappers vermoeden dat o.a. het stofje platina hiermee te maken kan hebben.

Bij vrouwen met implantaten werd de hoeveelheid patina gemeten:

 • In haren 14 maal hoger

 • In nagels 3 maal hoger

 • In moedermelk 100 maal hoger

 • In urine 60 - 1700 maal hoger

Bron uit meerdere onderzoeken >>

MS verbeterde na explantatie

Woman with MS makes miraculous recovery after dd-implants removed. >>

Wetenschappelijke onderzoeken

A case of human adjuvant disease with clinical features of Guillain-Barré syndrome. 2020 >>

Silicone breast implants and the risk of autoimmune/rheumatic disorders: a real-world analysis (2 miljoen deelnemers. Multipe Sclerose wordt genoemd) 2018 >>

Neurologic Disease and Its Association with Silicone Breast Implants. 2000 >>

Chemically Associated Neurological Disorders - platinum. 2006 >>

Development of polyarthritis after insertion of silicone breast implants followed by remission after implant removal in 2 HLA-identical sisters bearing rheumatoid arthritis susceptibility genes. 1997>>

Human adjuvant disease: presentation as Multiple Sclerose-like syndrome. 1996 >>

A motor neuron disease syndrome in silicone breast implant recipients. (ALS) 1995 >>

Silicone breast implants - associated musculoskeletal manifestations. 1995 >>