Ziekten


Wetenschappelijk aangetoond

De relatie tussen onderstaande ziekten en siliconen is op deze website met veel wetenschappelijke onderzoeken aangetoond >> 

Anaplastic Large Cell Lymphoma - ALCL

ALCL - Anaplastisch grootcellig lymfoom T- cel lymfoom 

Dit is een zeldzame vorm van Non Hodgkin lymfoom (lymfeklierkanker) die in verband is gebracht met het dragen van borstimplantaten. Daarom wordt het ook wel BIA-ALCL genoemd (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma) Het is een kanker van het immuunsysteem. Het gaat meestal om de T-cellen, maar soms ook om de B-cellen. Vrouwen met getextureerde/geruwde siliconen - of zoutwater implantaten hebben een verhoogde kans op ALCL. Het ontstaat vaak in het kapsel van de implantaten in de borst en soms in de oksel. ALCL komt veel minder voor bij vrouwen die geen implantaten hebben.


Symptomen

Symptomen waarbij je aan ALCL kunt denken - vaak jaren nadat de borstimplantaten zijn geplaatst;


Behandeling

De implantaten moeten dan zo snel mogelijk verwijderd worden. Daarna volgt meestal chemo en/of bestraling. Elke 6 maanden 5 jaar lang onderzoek nodig volgens de FDA.


Aantal

In 2024 zijn er 91 vrouwen met ALCL geregistreerd, maar in Palga staan er vaak verschillende cijfers, dus lijkt het aantal niet 100% betrouwbaar.

In juli 2019 waren er in Nederland 67 vrouwen met ALCL door implantaten, waarvan 2 overleden. Wereldwijd zijn er 735, waarvan 21 overleden. Bij het meldpunt zijn 10 vrouwen bekend.


Info IGJ en FDA

Info voor patiënten >> 

Info van inspectie >> 

Alle implantaten kunnen ALCL veroorzaken >> 

YouTube: FDA meeting ALCL 2019 >> 


Meer 

Antifosfolipidensyndroom - APS

APS ook wel Hughes-syndroom genoemd (naar de uitvinder) is een auto-immuunziekte en stollingsstoornis doordat auto-antistoffen zich richten tegen Antifosfolipiden en Anticardiolipiden, met een trombosekans van 10 x hoger dan normaal. Wordt vaak in combinatie gevonden met SLE (lupus) en Sjögren Syndroom.

Laat je implantaten verwijderen als je APS hebt.

Symptomen 

Trombose, migraine, hoofdpijn, miskramen, impotentie, pijn, vlekkerige huid met 'wolkjes' ofwel livedo reticularis, geheugenstoornis, concentratiestoornis, spraakproblemen, woorden niet kunnen vinden, depressie, slaapstoornis, persoonlijkheidsstoornis, gezichtsproblemen, MS-achtig syndroom, beroerte, vermoeidheid, duizelig, bloedklonters, epileptische aanvallen, vlekjes op MRI, smaakverlies, bijnierproblemen, buikpijn, schildklier stoornis, neurologische trillingen, spasmen, neuropathie (branderige zenuwpijn), botbreuken, ernstige beenpijn of beenkramp, zweren in de mond, problemen in de voeten en benen, nierproblemen, dichtslibbende aderen, stollingsproblemen, leverafwijkingen, hartafwijkingen, hersenafwijkingen, ademnood, desoriëntatie, bewustzijnsverlies, oorsuizingen, balansstoornis, longembolie.

Foute diagnose 

Er zijn veel ziektebeelden die een foute diagnose hebben gekregen en achteraf APS oftewel Hughes syndroom bleken te zijn. In een boek van prof Hughes: 'The brain and other animal' noemt hij deze verkeerde diagnoses: epilepsie, zwakke benen, Multiple Sclerose, migraine, woorden niet kunnen vinden, smaakverlies, gekkekoeienziekte, St. Vitusdans, Parkinson, persoonlijkheidsstoornis, 'hartinfarct', ziekte van Addison, ernstige beenpijn, gezwollen benen, voetpijn, buikpijn, rugpijn, veel miskramen enz.  

Meer

ASIA syndroom 

De afkorting ASIA staat voor: Autoimmune / Inflammatory Syndrome, Induced by Adjuvants. 

Autoimmuun  ontstekingssyndroom gestimuleerd door hulpstoffen (uit het milieu). De symptomen lijken erg op die van Fibromyalgie, zoals ernstige vermoeidheid en spierklachten. Ook lijken de symptomen op het Syndroom van Sjögren, zoals droge ogen en droge mond. 

ASIA or Shoenfeld's syndrome: a novel autoimmune syndrome? 

Belangrijkste criteria

Blootstelling aan externe prikkels zoals infecties, vaccinatie of siliconen (adjuvant).

Verschijnselen van een van de klinische verschijnselen:

Minder belangrijke criteria 

Breast implant illness / borstimplantaat ziekte

Dit is de nieuwe benaming voor symptomen die vrouwen melden, zoals chronische vermoeidheid, spierpijn, gewrichtspijn, geheugenproblemen, enz. Sommigen noemen deze klachten het ASIA syndroom en anderen BII / borstimplantaat ziekte.

Meer

A-typisch borstpijnsyndroom

Twee onderzoeken

Auto-immuunziekten

Bij het meldpunt 

Circa 22,45% van de vrouwen die zich bij ons heeft gemeld heeft één of meerdere auto-immuunziekten.  Omdat bijna alle vrouwen voldoen aan de criteria voor ASIA is het aantal auto-immuunziekten waarschijnlijk hoger.

Groot onderzoek

Eén onderzoek is gedaan in 2018 onder 2 miljoen vrouwen wereldwijd en toont een verhoogde kans van 20 -25% op de volgende auto-immuunziekten aan voor vrouwen met siliconen borstimplantaten: "Spondylitis Ankylopoetica (ziekte van Bechterew), Fibromyalgie (Chronische vermoeidheidssyndroom) Hyperthyreoïdie, Hypothyreoidie (Schildklier) Multiple Sclerosis, Psoriasis, Artritis Psoriatica, Reumatische artritis, Sarcoïdose, Sjögren Syndroom, Systemische Lupus Erythematodes (SLE), Systemische Sclerosis (Sclerdoderma / SS) Vasculitis".

Factoren

Behalve siliconen zijn er meer factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van een auto-immuunziekte. Het is dus een combinatie van verschillende factoren die uiteindelijk tot een auto-immuunziekte leiden.


Boek; Breast implants, everything you need to know.

Op blz 92 een goede uitleg over de relatie met auto-immuunziekten

Vrij vertaald:

Er is bewijs dat de beschermende enzymen van het lichaam de siliconen envelop afbreekt; dan slokken de macrofagen - de immuunsysteemcellen - de siliconen deeltjes op.

De macrofagen voeren de giftige siliconen door het hele lichaam en als reactie hierop komen er immuunsysteemstoffen in het lichaam vrij, genaamd cytokines. 

Deze omvatten interferon en tumor necrose factor, die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het veroorzaken van de griepachtige symptomen en andere symptomen van ontsteking, zoals spierpijn, gewrichtspijn, geleden door een aantal vrouwen met implantaten.  

Meer

Auto-immuun Dysautonomie

De zenuwen van het autonome zenuwstelsel werken niet goed. Deze zorgen voor functies die in het lichaam automatisch gebeuren, zoals de vertering van voedsel, ademhaling, bloeddruk, temperatuur en het vochtig houden van ogen.

Door een chronische stimulatie van het immuunsysteem door siliconen kan auto-immuun dysautonomie ontstaan bij vrouwen met implantaten die genetisch gezien hiervoor gevoelig zijn.


Wetenschappelijke onderzoeken >> 

Bindweefselziekten

Welke bindweefselziekten worden in verband gebracht met siliconen?

Hieronder op deze pagina vind je informatie over alle genoemde bindweefselziekten.

Meer

Breast Implant Illness - BII - borstimplantaatziekte

Een nieuwe benaming voor borstimplantaatziekte, met dezelfde symptomen als bij ASIA. Bij ASIA is sprake van auto-immuunreacties op lichaamsvreemd materiaal.

Bij Breast Implant Illness komen de volgende klachten voor:


Onderzoek: Breast implant illness: scientific evidence of its existence 2021 >> 

Interessante filmpjes en meer

Chronisch vermoeidheidssyndroom - ME

ME is Myalgische Encefalomyelitis, ook bekend als CVS: het Chronische VermoeidheidsSyndroom.

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat vrouwen met Chronisch VermoeidheidheidsSyndroom/CVS/ME vaker antilichamen hebben tegen polymeren zoals in siliconen.

Symptomen: gebrek aan energie, geheugenverlies, spier- en gewrichtspijn, haaruitval, ontstekingen.

Meer

Dunnevezelneuropathie 

Dunnevezelneuropathie (DVN) en neurologische uitval: 41% van de vrouwen die een vragenlijst heeft ingevuld, heeft neurologische uitval gemeld, brandende pijn en/of een loopstoornis.

Neurologen betitelen het vaak als psychosomatisch ('tussen de oren'). Toch blijkt het vaak te gaan om een medische misser. Ze zoeken niet op de juiste manier. Ze beginnen vaak met een EMG (Elektro Myogram), daarbij wordt de spieractiviteit van de spieren gemeten.

Bij klachten door siliconen blijkt neurologische uitval soms ook te wijten te zijn aan dunnevezelneuropathie. 

Dunnevezelneuropathie kan worden vastgesteld door middel van;

Dunnevezelneuropathie kan o.a. veroorzaakt worden door auto-immuunziekten, zoals Diabetes, Antifosfolipidensyndroom of SLE.

Neuropathische pijn reageert slecht op gewone pijnbestrijding, maar wel op een lage dosering antidepressiva, anti-epileptica en op o.a. capsaïcine crème. 

Meer 

Fibromyalgie

Pijn in bindweefsel en spieren, ook wel 'weke delen reuma' genoemd.

Een groot percentage vrouwen die zich heeft gemeld bij het Meldpunt, klaagde over chronisch spierpijn, chronische gewrichtspijn, chronische vermoeidheid, slaapstoornis, geheugen- en concentratieproblemen.

Klachten die bij fibromyalgie behoren. Niet bij iedereen is de diagnose fibromyalgie gesteld, maar vermoedelijk ligt deze diagnose wel het dichtst bij de klachten die de vrouwen hebben gemeld.

Omdat de klachten zijn ontstaan door siliconen, kunnen we ze wellicht beter schakeren onder Silicone Related Disease, Siliconosis, Human Adjuvant Disease of ASIA.

Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken die dit bevestigen. >> 

Meer

Human Adjuvant Disease

Vaak wordt een verkeerde diagnose gesteld bij vrouwen met borstimplantaten. Achteraf blijkt het dan toch vaak te gaan om Human Adjuvant Disease, een oudere benaming voor het ASIA syndroom of BII (Breast Implant Illness). Dat is een auto-immuunsyndroom, waarbij het lichaam extreem gevoelig reageert op vreemd materiaal. Het is systemische ontstekingsziekte waarbij sóms ook het centraal zenuwstelsel betrokken kan raken, die lijkt op klachten bij Multiple Sclerose.

Meer

Huidreacties

Soms zie je ongewone huidreacties, die geassocieerd worden met borstimplantaten, zoals allergische contact dermatitis. Ook zijn er ernstige huidafwijkingen bij Sclerodermie/Scleroderma. Deze ziekte wordt in verband gebracht met siliconen.

Meer

Kanker

Er zijn 11 soorten kanker die in verband worden gebracht met siliconen:

Meer

Longziekten

Deze longaandoeningen worden in verband gebracht met siliconen: 

Meer

Lupus /  SLE / Systemische Lupus Erythematosus

Systemische Lupus Erythematosus is een auto-immuun bindweefselziekte die zich uit in onder andere huidaandoeningen.

Systemische Lupus Erythematosus ontstaat door de aanwezigheid van antilichamen tegen bestanddelen van de cellen van het lichaam, namelijk tegen bestanddelen van de kern, de nucleolus en het cytoplasma.

Klachten

Fenomeen van Raynaud (koude handen en voeten) 

Meer 

Lymfadenopathie

Lymfadenopathie is een vergrote lymfeklier. 

Omdat de implantaten een poreus kapsel hebben, kunnen de siliconen moleculen in de lymfeklieren terecht komen. 

Hier kunnen ze siliconoma's/knobbels vormen.  

Neurologische ziekten

Veel vrouwen krijgen neurologische problemen na hun borstimplantaten; loopstoornis, neurologische uitvalverschijnselen, zenuwpijn/neuropathie/dunnevezelneuropathie (DVN) (32% van de ingevulde vragenlijsten) ALS, MS, TIA / CVA 

Wetenschappers vermoeden dat o.a. het stofje platina hiermee te maken kan hebben.

Bij vrouwen met implantaten werd de hoeveelheid platina gemeten:

Meer

Nierziekten

Deze drie nierziekten worden in verband gebracht met siliconen: 

Meer

Niet specifieke auto-immuunziekten

Door fabrikant Dow Corning werden deze klachten erkend en er werd een schadevergoeding gegeven voor deze klachten:

 Meer

Mestcel Activatie Syndroom - MCAS

MCAS is een stoornis in het immuunsysteem waarbij er een verhoogd aantal en overgevoelige, overactieve mestcellen zijn. 

Silicone breast implants and autoimmune rheumatic diseases: myth or reality. 2017  >> 

Interview 2021 >> 

Multiple Chemical Sensitivity - MCS

Vanwege de vele chemische stoffen die tijdens de productie van siliconen worden gebruikt, is de kans aanwezig dat je heftig op deze stoffen reageert. Je kunt de aandoening: 'Meervoudige chemische gevoeligheid' ontwikkelen. 

Stichting MCS 

Polymyositis / Dermatomyositis

Symptomen 

Meer

Reuma

Een grote epidemiologische studie met 2 miljoen deelnemer toont aan dat reumatische klachten gerelateerd zijn aan siliconen implantaten 

Silicone breast implants and the risk of autoimmune/rheumatic disorders: a real world analysis >> 

Meer

Sarcoïdose

Sarcoïdose is een auto-immuunziekte waarbij het lichaam zich afweert en waarbij in verschillende delen van het lichaam granulomen (ophopingen van afweer - ontstekingscellen) groeien. Deze granulomen verschillen sterk in grootte.

Ze kunnen zeer klein zijn en in zeer grote getale bij elkaar voorkomen, bijvoorbeeld in zenuwen, in bloedvaatwanden of in hersenvliezen. Grotere granulomen kunnen verantwoordelijk zijn voor plaatselijke hersen- of ruggenmergafwijkingen.

Bij ongeveer de helft van alle mensen met sarcoïdose komen granulomen in de spieren voor. Sarcoïdoseafwijkingen in zenuwen leiden tot stoornissen in de zenuwwerking.

Dit kan zich uiten in zenuwpijn, gevoelsverlies of tintelingen en krachtverlies in de spieren. Men spreekt in deze gevallen van neuropathie.  >>

Meer

Osteomyelitis

Osteomyelitis is een ontsteking van het bot of beenmerg, door bepaalde soorten bacteriën.

Osteomyelitis kan ontstaan door infecties van de implantaten, waarbij de ribben spontaan kunnen breken. 

Meer 

PASH

PASH is een goedaardige tumor in de borst >> 

Schildklierziekten

Deze schildklierziekten worden gezien bij vrouwen met implantaten: 

Ziekte van Hashimoto

Ziekte van Graves 

Hyperthyreoïdie 

Meer

Systemische Sclerose / SS

Systemische Sclerose - Sclerodermie is een ernstige auto-immuunziekte die een verharding (sclerosering) van bindweefsel veroorzaakt. Deze verharding kan zich voordoen in de huid en gaat vaak gepaard met problemen van de haarvaten. 

Met Systemische Sclerose wordt aangegeven dat de ziekte ook interne organen aantast, zoals de maag, slokdarm, darm, de longen en nieren.

Het gaat bijna altijd gepaard met het fenomeen van Raynaud (erg koude handen en voeten, ‘dode’ vingers/tenen), symmetrische huidafwijkingen, positieve ANA. 

Meer

Syndroom van Sjögren 

Het Syndroom van Sjögren is een ziekte waarbij de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken raken, waardoor verminderde afscheiding van tranen en speeksel ontstaat, met mogelijk klachten van droge ogen en droge mond. Bij primair Syndroom van Sjögren kunnen ook orgaanaantastingen optreden, zoals nieren, lever, longen en slokdarm.

Meer 

TOS - Thoracic Outlet Syndrome (schoudergordelsyndroom)

Thoracic Outlet Syndroom (TOS ofwel schoudergordelsyndroom) is een groep symptomen die optreedt wanneer bloedvaten of zenuwen in de ruimte tussen je sleutelbeen en je eerste rib (thoracale uitlaat) worden samengedrukt. Dit kan pijn in je schouders en nek en gevoelloosheid in je vingers veroorzaken.  

Meer 

Toxic Shock Syndroom

Toxic Shock syndroom is een zeldzame maar ernstige vorm van een infectie, waardoor je in shock kunt raken en kunt overlijden.  

Meer

Vaatontsteking

Diverse onderzoeken tonen een relatie aan met siliconen. Onder andere: 

Polyarteritis Nodosum of the breast in al patient with history of bilateral augmentation mammoplasty >> 

Meer

Ziekte van Mondor

De ziekte van Mondor is een zeldzame aandoening waarbij er sprake is van een aderontsteking gepaard gaande met een bloedstolsel. 

Meer

Ziekte van Still

De ziekte van Still is een zeldzame reumatische aandoening. In de beginfase kan de arts uiteenlopende symptomen waarnemen zoals keelpijn, spierpijn en koorts. Deze kenmerken doen denken aan een griep. 

Te hoge bezinkingssnelheid in het bloed (sedimentatiesnelheid, ESR) en toename leukocyten. Eventueel een vergrote milt, zwelling van de lymfeklieren, zalmkleurige uitslag, leverfunctiestoornis, negatieve reuma en SLE 

Meer