Kanker & implantaten

Tien soorten kanker

ALCL - Anaplastic Large Cell Lymphoma

BIA-ALCL / Anaplastisch Grootcellig Lymfoom is borstimplantaat geassocieerde kanker van het immuunsysteem. Hoewel de aantallen klein zijn, komt het toch steeds vaker voor en zijn er enkele vrouwen aan overleden.

Meer

Diffuus grootcellig B-cellymfoom - DLBCL (Large Cell B Lymphoma )

Een diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DGBCL) is een vorm van lymfklierkanker. Het behoort tot de groep van de Non-Hodgkin lymfomen. De ziekte ontstaat meestal in een lymfeklier of het beenmerg, maar kan ook ontstaan op andere plaatsen van het lymfestelsel, zoals in de milt of de lever.

Large B Cell Lymphoma kan voorkomen bij siliconen implantaten, siliconen injecties en bilimplantaten.

Meer

Ziekte van Kahler - multipel myeloom / IgA myeloom

Wat is de ziekte van Kahler - multiple myeloom - IgA myeloom?

De ziekte van Kahler - Multipel Myeloom is een kanker van plasmacellen. Plasmacellen zijn een van de soorten afweercellen van ons lichaam. Bij het Multipel Myeloom groeien en delen de kwaadaardige kankercellen zich op meerdere plekken in het beenmerg. De plasmacellen blijven zich steeds maar delen (ongeremde celdeling).

Door een chronische afweer tegen siliconen kan Multipel Myeloom geactiveerd worden.

Meer

Extranodaal NK/T-cel lymfoom (Extranodale NK/T-cell lymphoma )

Een zeldzame agressieve vorm van Non-Hodgkin

Onderzoek

Desmoïd tumor - fibromatose

Een Desmoïd is een zeldzame, goedaardige wekendelen tumor. De tumor ontstaat uit fibroblastcellen in het bind- of spierweefsel. Desmoïd tumoren zaaien niet uit, maar gedragen zich plaatselijk agressief. Ze groeien bijvoorbeeld omliggende structuren in of groeien rondom weefsels zoals bloedvaten en zenuwen en verdrukken deze. Een Desmoïd komt ook vaak terug, meestal binnen een aantal jaar na behandeling. De tumor is een grensgeval tussen goed- en kwaadaardig.De andere benaming voor Desmoïd is agressieve fibromatose.

Contactgroep Desmoïd tumor >>

Meer

Epithelioid hemangioendothelioma (EHE)

Epithelioid hemangioendothelioma is een zeldzame vasculaire tumor die zich onvoorspelbaar gedraagt.

Onderzoek

Fibrosarcoom

Een fibrosarcoom is een zeldzame soort kanker in een arm of in een been. De tumor zit in het bindweefsel.

15 jaren na de implantatie; onderzoek

Mesenchymale tumor

Wordt ook wel "Implant-associated mesenchymal tumor" genoemd. Het zijn bindweefseltumoren (in het zachte weefsel) en kunnen in alle organen voorkomen. Het is zeldzaam.

Onderzoek 1

Onderzoek 2

Plaveiselcelcarcinoom - Squamous cell carcinoma

Een plaveiselcelcarcinoom (Latijnse naam: carcinoma spinocellulare, Engelse term: squamous cell carcinoma) is een kwaadaardige tumor die ontstaat vanuit de opperhuid.

Vanaf 1992 werd al vermoed dat plaveiselcelcarcinoom te maken had siliconen borstimplantaten. In 2017 werd gesproken van geassocieerd en in 2022 werd duidelijk hoe ernstig het kan zijn.

Kamervragen over nieuwe vorm van kanker bij vrouwen met borstimplantaten 2022 >>

Meer

Angiosarcoom

Een Angiosarcoom is een kwaadaardige wekedelen tumor die ontstaat in de cellen van bloedvaten of lymfevaten. Angiosarcoom is een zeldzame ziekte.

Meer

Borstreconstructie

Wat zijn de mogelijkheden bij borstreconstructie?

Lees hier meer >>

Plat blijven

Steeds meer vrouwen kiezen ervoor om geen reconstructie te laten doen en plat te blijven.

Er is een website waar je veel foto's kunt zien van deze 'stoere' dames: Ronduit Plat >>

Artikel: Corrie geeft platte borst bloot: 'Zonder borsten ongelukkig? Dacht het niet' >>

Borstreconstructie met implantaten

Voordeel

Volgens de plastisch chirurgen is het de eenvoudigste operatie.

Nadelen

 • Alle risico's en klachten die op deze website worden genoemd, gelden zéér zeker voor vrouwen met borstkanker

 • Als je kanker hebt, heb je alle energie nodig om te herstellen van deze ziekte. Ook chemo en bestraling zijn een enorme aanslag op je lichaam, waardoor je minder energie overhoudt voor afweer tegen de chemische stoffen belasting

 • Als tegelijk met de amputatie van de borst, implantaten worden geplaatst, is de huid niet voldoende opgerekt. Hierdoor wordt de druk op de implantaten erg groot. De gevolgen hiervan: de implantaten kunnen sneller scheuren en ook de huid van de borst kan scheuren of het implantaat kan verschuiven. Vraag daarom altijd om een expander. Een expander is een ballonnetje dat met lucht of water gevuld wordt. Elke week wordt het bijgevuld, zodat het oprekken van de borsthuid geleidelijk aan gaat. Net zo lang tot er voldoende ruimte is voor een borstimplantaat

 • Moeilijker te controleren of er terugkeer van borstkanker is

 • Als er bestraald moet worden, moet minimaal een jaar gewacht worden met het plaatsen van implantaten

 • Kapselcontractie

 • Heel veel heroperaties. De FDA heeft onderzoek gedaan naar heroperaties en het blijkt dat bij reconstructie na kanker het aantal heroperaties erg hoog is; 45% binnen 7 jaren


Wij zijn echter van mening dat het veel beter is om te kiezen voor een andere optie voor borstvergroting i.p.v. borstimplantaten. Meldpunt Klachten Siliconen is er immers voor aan het vechten dat de borstprothesen van de markt worden gehaald, totdat bewezen is dat ze veilig zijn.

Meer risico's

DIEP-(f)lapmethode met eigen weefsel

DIEP is een afkorting van Deep Inferior Epigastric Perforator

Uitleg Diepflap - dieplap

Tekening Tekening

TV uitzending Operatie

Meer

Lumbar flap borstreconstructie

Hierbij wordt weefsel uit de 'love handle' gebruikt, dat is de lage rugregio net boven de heupkam. Een Lumbar flap wordt gedaan als je onvoldoende weefsel hebt ter hoogte van de buik om een DIEP flap borstreconstructie uit te voeren, of als je eerder in de buikregio chirurgische ingrepen ondergaan hebt. >>

Lichaamseigen vet

Met lichaamseigen vet kan meestal maar een kleine cup gevormd worden. Daarom is het bij grotere borsten meestal niet geschikt als volledige borstreconstructie. Wel wordt het vaak toegepast bij een borstsparende operatie om de eventuele deuk op te vullen. Lees hier meer over lipofilling - lichaamseigen vet.

Gevolgen

Gevolgen van implantaten bij borstkanker

Slechtere prognose

Vrouwen met borstimplantaten en borstkanker overlijden eerder dan vrouwen zonder implantaten volgens dit onderzoek

Bestraling

Volgens siliconendeskundige dr. Pierre Blais:

 • Implantaten houden een deel van de bestraling tegen

 • Verhoogde kans op complicaties

 • Weefselveranderingen

 • Implantaten moeten worden verwijderd voor de bestraling

 • Afbraakproducten van de verwijderde implantaten bemoeilijken de analyse

 • Door reacties van siliconen op het weefsel worden potentieel gevaarlijke moleculen gevormd, die het therapeutisch effect van bestralen kunnen te niet doen.

Bestraling bij implantaten

Problemen bij bestraling bij borstimplantaten volgens siliconen deskundige dr. Pierre Blais

 • Implantaten houden een deel van de bestraling tegen

 • Verhoogde kans op complicaties

 • Weefselveranderingen

 • Implantaten moeten worden verwijderd voor de bestraling

 • Afbraakproducten van de verwijderde implantaten bemoeilijken de analyse

 • Door reacties van siliconen op het weefsel worden potentieel gevaarlijke moleculen gevormd, die het therapeutisch effect van bestralen teniet kunnen doen

Borstamputaties vaak onnodig

Implantaat vertroebelt zicht op tumor

Slechte prognose

Breast Cancer Detection and Survival Among Women with Cosmetic Breast Implants >>

Do Breast Implants Adversely Affect Prognosis among Those Subsequently Diagnosed with Breast Cancer? Findings from an Extended Follow-Up of a Canadian Cohort >>

Breast cancer detection and survival among women with cosmetic breast implants: systematic review and meta analysis of observational studies >>

Geen mammografie

Geen mammografie bij borstimplantaten, vraag om een MRI of echo

De Amerikaanse FDA waarschuwt >>

Implantaten kunnen scheuren door de druk van de platen.

Door de druk kunnen ingekapselde restjes vrijkomen en gaan verplaatsen door het hele lichaam, waar ze alle mogelijke functies kunnen verstoren.

Ook komt een grote hoeveelheid schadelijke vrije radicalen vrij, die verantwoordelijk is voor veroudering, DNA schade en kanker in het menselijk lichaam.

Bij vrouwen met implantaten wordt 55% van de tumoren gemist ten opzichte van 33% bij vrouwen zonder implantaten.

Door vertraagde diagnose grotere tumoren. Hierdoor grotere kans op overlijden.

Soms is het onmogelijk mammografie uit te voeren door erge kapselvorming of angst voor scheuren en pijn.

Meer