Rottingslucht

Het valt niet mee om erover te schrijven, toch wil ik de mensen vertellen over wat en hoe ik alles verwerkt heb. Je beleeft alles weer opnieuw nu je het schrijft. En dat doet zo'n pijn! Maart 1997 zijn de prothesen eruit gehaald. Er zijn veel pijnen aan vooraf gegaan, maar daar zal ik niet over uitweiden.

Ik moest bij de chirurg komen want die moest kijken hoe alles eruit zag. "Waar klaagt u toch over?" Alles had ik hem verteld over mijn klachten.

"Laat maar kijken. Zo zo, er zit nog genoeg siliconen in om het op te trekken."

Wat zei u? Er zit wat te rotten in mijn huid dat eruit moet! En u vindt dat er genoeg "troep" in zit om op te trekken? Mooi niet! Er komt niets meer in.

Weet u dat zeker?

Ja, nou en of.

Wat wilt u dan?

Wat ik wil, is die troep eruit. Er wordt bij mij niets opgetrokken! Dat doet u maar bij uw vrouw. ERUIT, die troep!

Maar dan bent u misvormd!

Dat ben ik nu toch ook al, al vele jaren. Volgens mij is die troep stuk. Hij vond dat ik teveel boekjes had gelezen. Mijn lichaam heeft al die jaren die troep afgestoten en hij wilde het alsnog optrekken. Het is mijn lijf!! Zakkenvullers zijn het. (Bijna) Alle dokters verdienen goud aan die troep.

Het werd een spoedoperatie. Toen ik wakker werd waren ze eruit. Die siliconen borsten wilde ik terug.

Er was voor betaald en ze waren mijn eigendom. Ik kreeg toch wel te horen dat ik gelijk had, ze zaten te rotten aan/in m'n huid. Ook werd mij verteld dat er zo goed mogelijk was uitgezogen, er zat niets meer in.

Ja ja, dat kan je nu zeggen. Het is voor mij te laat, genezen kan ik niet meer. De rottingslucht was tenminste weg.

Wat gaat er nu verder met mij gebeuren?

Ja, dat weet ik niet, verder mankeert u niets!

U kunt makkelijk kletsen dokter, maar ik ben siliconenslachtoffer, ontken het maar niet. De klus was geklaard en ik kon naar huis. Daar zit je dan met je goede gedrag. Wat moet je? Wéér sta je alleen!

Wie helpt mij nu verder? Zelfs m'n huisarts wist niets, zelfs nu nog niet. Ik vind: Wie siliconen inplant bij mensen zijn zakkenvullers.

Ik hou u wel op de hoogte hoe het verder met me gaat. Ik ben nu te moe.

VECHTEN BLIJVEN MENSEN, AL IS DE WEG ZWAAR.