Kosten - vergoeding - garantie


VERGOEDING EXPLANTATIE

Wanneer wél vergoeding explantatie


Wanneer wél vergoeding? blz 12 >> 

Neem dit protocol mee naar huisarts, plastisch chirurg en internist!

Als achteraf blijkt dat de implantaten stuk waren, kun je proberen om het geld terug te vragen bij de verzekering. Je moet dan wel voldoende bewijzen hebben dat je ziek bent geworden doordat de implantaten kapot waren. Stuur dan een bezwaarbrief met het operatieverslag waarin staat dat de implantaten kapot/lek waren of gezweet hadden en voeg daarbij bewijzen toe dat je ziek bent/was.

We hopen dat in de toekomst in samenwerking met de zorgverzekeraars wordt besloten dat explantatie  ten allen tijde vergoed gaat worden vanwege een groot risico op hoge medische kosten als vrouwen ziek worden door siliconen.

Wanneer géén vergoeding

Wanneer geen vergoeding explantatie? blz 13 >> 

• angst voor een auto-immuunaandoening of bindweefselaandoening.

• psychologische klachten of psychosociale problemen

• kapselvorming zonder lichamelijke klachten

• rippling

• double-bubble

• over een geringe afstand verschoven prothese

• uitgezakte borst(en) over de prothese

• een eerdere verwijdering van een prothese voor de indicatie ernstige en aanhoudende systemische klachten

Soms kom je niet in aanmerking voor vergoeding als niet zichtbaar is op een MRI of echo dat ze lek zijn. Als er geen scheuren zichtbaar zijn kunnen de implantaten tóch lek zijn.  Het gaat namelijk om kleine moleculen die door de wand/envelop van het implantaat dringen en zo in je lichaam komen.  Dus als je ziek bent door lekkende/ zwetende siliconen en dit is niet aantoonbaar op een MRI of echo, dan kom je officieel niét in aanmerking voor vergoeding. Veel vrouwen zijn genoodzaakt om een lening af te sluiten om de explantatieoperatie te kunnen betalen en geven de voorkeur om hun gezondheid weer terug te krijgen.

Medische noodzaak

Protocol voor toetsing van medische noodzaak voor explantatie van siliconen borstimplantaten bij aanhoudende systemische klachten. 2020 >> 

1. Wanneer zijn de protheses geplaatst?

2. Van welke aanhoudende klachten is er sprake?

3. Sinds wanneer bestaan deze klachten?

4. Is een alternatieve verklaring voor deze klachten uitgesloten?

De onderzoeken en bevindingen van de internist moeten schriftelijk zijn bevestigd en behoren te worden bijgevoegd bij de aanvraag voor de ingreep.

Het is van groot belang dat je dit protocol meeneemt naar jouw artsen, omdat de meeste artsen hier niet van op de hoogte zijn. 

Meer over medische noodzaak op ons forum >> 

Wat te doen als verzekeraar explantatie niet vergoedt?

Er zijn momenteel (2022) nieuwe ontwikkelingen wat betreft vergoedingen. Met dank aan o.a. Prof. Dr. Nanayakkara zijn de verzekeraars nu bereidwilliger dan ooit tevoren om de explantatie operaties te vergoeden, mits aan de voorwaarden van medische noodzaak wordt voldaan. We hopen dat onderstaande adviezen binnenkort overbodig worden.


Als het niet vergoed wordt:


Vraag juridische hulp bij 


Welke verzekeraars vergoeden zonder veel problemen

UMC Zorgverzekering: Explantatie zonder medische indicatie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket. Je krijgt 100% vergoed uit Extra Zorg 2, 3 en 4, voor het plaatsen, vervangen of verwijderen van een borstprothese. 

IZA: vergoeding zonder medische indicatie is mogelijk 

CZ en VGZ vergoeden explantatiekosten doorgaans zonder veel problemen. Ze hanteren de voorwaarden van het Zorginstituut. >> 

Wel veel problemen: Het Zilveren Kruis geeft doorgaans veel problemen met vergoeding ondanks dat elke verzekeraar zich aan de regels van het Zorginstituut rondom vergoeding van explantatie bij systemische klachten  dient te houden.

Lipofilling vergoeding

Zorginstituut: Lipofilling (AFT) na totale borstverwijdering in basispakket 2022 >>  en >>  

Zorginstituut: Voorwaardelijke toelating borstreconstructie na borstkanker met autologe vettransplantatie (AFT) 2022 >> 

Uitzending Kassa: Willekeur van verzekeraars bij vergoeden lipofilling na borstkanker. 2021 >> 

Lipofilling wordt vergoed onder deze voorwaarden. 2018  >>

Bij borstkankerpatiënten en BRCA1 wordt lipofilling in sommige gevallen vergoed. 2016  >>

Vergoeding implantaten

Alleen bij amputatie, ernstige verminking en transseksualiteit. Informeer bij je zorgverzekeraar.

Nieuws over vergoeding

In het nieuws

9 september 2020: Reactie Zorginstituut op uitzending Radar voor vergoeding van explantatie >>  

28 september 2020: Petitie voor het vergoeding van explantatie >>  Uitzending Radar over vergoeding explantatie >>

27 november 2019: Minister Bruins zei tijdens het debat Hulpmiddelenbeleid, dat elke arts de medische noodzaak voor explantatie kan bepalen en dat de operatie vanuit de basisverzekering vergoed moet worden. Voor inkomstenderving door invaliditeit is de fabrikant aansprakelijk.  >> 

April 2019: Volgens minister Bruins moet explantatie vergoed worden bij medische noodzaak >>

2018: Zorginstituut: Bij aanhoudende systemische klachten is advies van internist of immunoloog noodzakelijk voor vergoeding explantatie. >> 

GARANTIE

Meestal 10 jaar garantie

Er zit garantie op de meeste merken implantaten. Meestal is dit 10 jaar. Dat betekent dat als ze binnen die tijd scheuren of leeglopen, de fabrikant nieuwe implantaten moet vergoeden. Dit is echter bij de meeste plastisch chirurgen en verzekeraars niet bekend.

Je kunt de plastisch chirurg vragen of hij/zij contact zoekt met de fabrikant van je implantaten.

Levenslange garantie?

De fabrikanten hanteren niet allemaal dezelfde voorwaarden; bij sommigen geldt de garantie voor kosteloze vervanging bij scheuren voor de levensduur van de patiënt. Bij anderen geldt de garantie voor de levensduur van de implantaten. Waarschijnlijk is dit gemiddeld 10 jaar. De operatiekosten worden soms wel en soms niet of slechts gedeeltelijk vergoed.

Garantie Eurosilicone

Ze vallen tegenwoordig onder GC Aesthetics Silicone gel-filled breast implants. Recht op gratis vervanging van Eurosilicone borstimplantaten, gedurende de levensduur van de patiënt. (vanaf 2009) bij kapselvorming Baker klasse 3 of 4 en scheuren. Geen dekking chirurgische kosten. 

Meer >> 

Garantie Mentor

Recht op kosteloze vervanging bij scheuren, voor de levensduur van de patiënt. Binnen 10 jaar €1.000 voor operatie en narcose. >>

Klachten? Neem geen nieuwe

Als je klachten hebt gekregen door zwetende of kapotte implantaten, is het onverstandig om nieuwe implantaten te nemen. Je lichaam herkent de bekende indringer, zodra de nieuwe implantaten weer beginnen door te zweten. In principe kan dat al meteen na plaatsing beginnen, omdat de envelop rond het implantaat poreus is. Je lichaam gaat dan opnieuw reageren op de chemische stoffen uit de implantaten en je blijft even ziek.

Alleen als je geen klachten hebt van je implantaten, is het raadzaam om aanspraak te maken op de garantieregeling bij de leverancier of fabrikant van de implantaten. 

KOSTEN

Kosten borstvergroting

€ 4.000 tot € 6.000. Dit bedrag is niet eenmalig. Om de 10 jaar moeten de implantaten vernieuwd worden en bij problemen eerder.

Kosten explantatie / verwijderen 

Als er gebruik gemaakt wordt van narcose, dan zijn de kosten ca. € 3.500. Per kliniek of ziekenhuis zal dit verschillend zijn. Informeer ernaar.

Heel veel vrouwen hebben meerdere heroperaties nodig door complicaties, vooral vrouwen met borstkanker.  Het aantal heroperaties door scheuren of complicaties is erg hoog; 22-37% binnen 7 jaar. De meeste heroperaties zijn nodig bij vrouwen met een reconstructie: ca 45%

Toekomstige kosten

Deze kosten komen plusminus elke 10 jaar terug: Tussen € 4.000 en € 6.000 voor een borstvergroting. Je hebt ca. 4 à 5 keer nieuwe nodig. Mocht je tussendoor klachten of complicaties krijgen, dan kan dit bedrag verder oplopen. 

Inkomstenderving

Doordat je soms arbeidsongeschikt kunt worden. Daarnaast kun je voor veel medische kosten  komen te staan.