Voorbeeldbrief ziekenhuis aansprakelijk stellen

Naam ziekenhuist.a.v. Het bestuurStraatPostcode, plaatsJouw naamStraatPostcode, plaatstelefoonnummerPlaats, datum

Geachte heer, mevrouw,

Op (datum) heb ik siliconen borstimplantaten laten plaatsen in uw ziekenhuis/kliniek(naam) door dokter (naam).

Na (periode in jaren – maanden) kreeg ik lichamelijke klachten: deze zal ik in een volgend stadium uitgebreid toelichten.

Ik heb (aantal) operaties moeten ondergaan aan mijn borsten. (weglaten als dit niet van toepassing is) Ik ben hierdoor (aantal maanden – jaren) ziek. (geweest).

Daarnaast heb ik financiële schade geleden omdat ik door deze klachten vanaf (datum) mijn werk niet meer kon uitoefenen. (als dit niet het geval is, kun je deze zin weglaten)

Ik ben niet voorgelicht door de plastisch chirurg voor de mogelijke complicaties door siliconen borstimplantaten. Eveneens is sprake van een wanprestatie.

Bij deze stel ik u formeel aansprakelijk voor alle bovengenoemde en mogelijk bijkomende schade die door u is toegebracht op (datum), op grond van Boek 6, artikel 77 en 162 van het Burgerlijk Wetboek. U bent naar mijn mening aansprakelijk voor de schade aan mijn gezondheid. Ik heb zowel immateriële, als materiële schade. De materiële schade bedraagt naar schatting (bedrag) euro. (denk hierbij aan inkomstenverlies, medicatie die niet vergoed werd, hulp in de huishouding, eigen bijdrage verzorging, hulpmiddelen, vervoer enz.)

Ik bied u en/of uw verzekeraar 14 dagen om met behulp van een expert de omvang van de schade vast te stellen. Indien ik binnen deze termijn niet door u word geïnformeerd over wie uw verzekeraar is, met vermelding van adres en telefoonnummer en welke afdeling of persoon deze schadekwestie in behandeling heeft genomen, ga ik er van uit dat u zelf de schade zult vergoeden.

Tevens verzoek ik u mijn dossier toe te zenden.

Dit is een eerste brief en ik behoud het recht om deze in een later stadium aan te vullen.


Hoogachtend,


Je naam

Handtekening

Geboortedatum

Zorgverzekeringsnummer en/of BSN nummer