Merk staat in medisch dossier


Recht op inzage en kopieën

Voorbeeldbrief dossier opvragen

Voorbeeldbrief om het dossier op te vragen >> 

Je kunt ook vragen of ze het dossier digitaal verzenden. Dat scheelt een hoop kopieerwerk voor zowel de arts als voor jezelf.

Merk staat in je dossier

In je dossier moet staan welk merk implantaten je hebt. Er moet een sticker in zitten met een code en jij krijgt met de operatie ook een 'paspoort' met het merk erop mee naar huis. Dit heb je nodig voor bv de rechtszaak tegen Allergan. Met deze voorbeeldbrief kun je het dossier opvragen >> 

Het operatieverslag moet uitgebreid beschreven worden

Wij zien dat plastisch chirurgen vaak minimale informatie opgeven in operatieverslagen. Dat is nadelig voor de informatie die bij de huisarts terechtkomt en ook voor de landelijke registratie. Er wordt vaak geschreven: 'Wens tot verwijderen' en klachten en problemen worden amper vermeld. Hierdoor kloppen de registratiecijfers niet en wordt er geen actie ondernomen door de overheid.  Een volledig operatieverslag is ook belangrijk voor een rechtszaak.


Wat moet in het medisch dossier staan?Volgens officiële richtlijnen moet de volgende informatie vermeld worden in het operatieverslag >> 


Het operatieverslag bevat ten minste de volgende informatie:

• identificatiegegevens patiënt;

• operatiedatum;

• naam operateur(s);

• naam anesthesioloog;

• operatie-indicatie;

• peroperatieve bevindingen;

• beschrijving van de gebruikte techniek en materialen;

• eventueel opgetreden complicaties en hoe deze zijn behandeld;

• postoperatieve conclusie;

• postoperatieve instructies/nabehandeling.


De arts die jou geopereerd heeft is verantwoordelijk voor het dossier en dit valt volgens Bureau Clara Wichmann onder dossieraansprakelijkheid. Als de dossiers niet volledig zijn, kun je het ziekenhuis of de kliniek hiervoor benaderen. 

Onvolledig dossier

Als het dossier niet volledig is, kun je dit melden bij het ziekenhuis of de kliniek. Een chirurg is verplicht om een duidelijk verslag te maken waarin staat:       

identificatiegegevens patiënt;

• operatiedatum;

• naam operateur(s);

• naam anesthesioloog;

• operatie-indicatie;

• peroperatieve bevindingen;

• beschrijving van de gebruikte techniek en materialen; (dus ook het merk en typenummer van de borstimplantaten)

• eventueel opgetreden complicaties en hoe deze zijn behandeld;

• postoperatieve conclusie;

• postoperatieve instructies/nabehandeling. 

Bron >> 

Artsen verstrekken soms geen dossier juist omdat het onvolledig is en ze weten dat ze hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

Wat doen als het dossier niet meer bestaat en je het merk wilt weten

Wat doen als kliniek failliet is en je wilt het merk weten?

De arts die jou geopereerd heeft, is aansprakelijk voor het dossier.  Als je zijn naam nog weet, kun je hem opsporen om te vragen waar het dossier is gebleven.

Als een kliniek failliet is, kun je ook contact zoeken met de curator die het faillissement behandelde om te vragen wat er met de medische dossiers is gebeurd van de kliniek. Die zijn dan vermoedelijk elders in bewaring gegeven. Elke failliete kliniek zal een andere curators hebben. Ga zelf op onderzoek uit of mail ons. 


Mediconsult

Ging in 2018 failliet

Curator: mr KJ Willemse. telefoon 023 – 531 95 65 


Amstelveen kliniek 


KEM-kliniek

Ging in 2016 failliet.

Curator:  Advocaat mr. S.K. Li. Telefoon 020-6257250


Valkenhorst kliniek

Ging in 2016 failliet.

Curator: Advocaat mr. Remco Rosbeek. Telefoon 088 30 40 170 


Contourkliniek

Ging in 2015 failliet

Curator: Advocaat mr. M. de Vries, Strauswolfs advocaten (voordien Vorstman). Telefoon 020 - 238 41 55 


Total Beauty Clinic

Ging in 2015 failliet

Curator: Mr Lietaer Ivan, Kortrijk België, Telefoon +32 56 22 51 66   

E-mail:  ivan.lietaer@ejadvocaten.be


Merk vinden als je alleen het serienummer hebt

Op de website Implantaatcheck van DBIR kun je zelf zoeken of je implantaat geregistreerd is. Type daar het SN nummer (serienummer) in en probeer het te combineren met verschillende merken >> 

Welke bewijzen heb je nodig voor de rechtszaak - schadeclaim Allergan

Bureau Clara Wichmann ontvangt graag alle stukken die je in je bezit hebt en in bezit kan krijgen. Er zijn namelijk geen documenten die je verplicht moet aanleveren. De rechter bepaalt of schadevergoeding wordt uitgekeerd aan de hand van de bewijsstukken die jij aanlevert. Upload daarom zoveel mogelijk documenten uit de lijst op deze pagina:  Bestanden uploaden Zoho - Siliconenzaak

Zoals:


Als een arts moeilijk doet kun je het best op formele manier je dossier opvragen, met deze voorbeeldbrief >>  Het ziekenhuis is wettelijk verplicht om je medisch dossier twintig jaar in bewaring te nemen. 

Hoeveel jaren moet het dossier worden bewaard

In een ziekenhuis moet het dossier 20 jaar worden bewaard. >>

Academische ziekenhuizen moeten bepaalde documenten bewaren tot 115 jaar na de geboortedatum van de patiënt, zoals het operatieverslag en de ontslagbrief. Dat komt omdat op deze gegevens de Archiefwet van toepassing is.  >> 

In januari 2020 is de bewaartermijn verlengd van 15 jaar naar 20 jaar >> 

Registratie

Registratie is vanaf  1 januari 2019 verplicht. De arts moet je persoonsgegevens, het soort en merk implantaat doorgeven aan het landelijk implantatenregister. Als er iets mis is met een implantaat, kun je snel opgespoord worden. >>